Consult

Accompli Consult


Vanuit mijn ervaring als ICT Manager en gediplomeerd GDPR Expert (postgraduaat + gecertifieerd door de diverse overheden) begeleid ik besturen, scholen en bedrijven in deze complexe materies.


Voor de GDPR wetgeving verzorg ik:


 • ik zorg voor onafhankelijk advies in privacy gerelateerde issues
 • treed ik op als DPO (data protection officer) voor de klant
 • Ik zorg voor de nodige continuiteit hieromtrent en volg de wetgeving en evoluties op en pas deze toe
 • Ik zorg voor de meldingen van inbreuken
 • Ik zie toe dat het actieplan correct wordt opgemaakt en toegepast
 • Ik zorg voor een recurrente samenkomst van de verplichte stuurgroep informatieveiligheid
 • Ik zorg voor de nodige aanvragen om nieuwe dienstverlening te krijgen
 • Ik zorg voor de opmaak van de verplichte risico-analyses bij nieuwe projecten
 • Opmaak meerjarenplan


Voor het ICT luik verzorg ik:


 • onafhankelijk en niet commercieel advies bij nieuwe ICT projecten
 • Opvolging projecten

Waarom kiezen voor Accompli Consult?


Vanuit mijn profiel en ervaring kies je voor heel wat ervaring die je als organisatie vaak een nieuwe kijk geeft op de situaties.


Vaak gaat dit gepaard met besparingen bij ICT projecten omwille het niet gebonden commercieel advies.


Mijn profiel:

 • Gediplomeerde DPO & Veiligheidsconsulent
 • Gediplomeerde ICT
 • Goedkeuring door de toezichtscommissie voor de rol van DPO & Veiligheidsconsulent
 • 21 jaar leidinggevende administratieve en ICT ervaring in de healthcare en openbare besturen
 • Veiligheidsdossiers opgesteld voor diverse organisaties
 • Ik ben thuis de interne organisatie van besturen, ziekenhuizen, scholen ...